Az MMKlaszter tagok által alapított Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform dedikált feladata, hogy európai uniós mintára meghatározza az infokommunikációs iparág közép- és hosszú távú Stratégiai Kutatási Tervét, illetve előkészítse a Platform tagok részvételét nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben (pl.: FP7, CIP, AAL). Ezen előkészítő munka eredményeként feltárt ötletek, projektek megvalósítását a Mobilitás és Multimédia Klaszter hajtja végre, valamint végzi a kifejlesztett termékek/szolgáltatások hazai és nemzetközi piaci bevezetését, hasznosítását.

A Stratégiai Kutatási Terv feltárja a magyarországi mobil- és new media technológiákkal kapcsolatos kutatás-fejlesztési kompetenciák koncentrációját, megvizsgálja e technológiák fejlődésének lehetséges jövőképeit. Feltárja a fejlődést és a forgatókönyvek megvalósulását befolyásoló legfőbb hatótényezőket, s következtetéseket von le arra vonatkozóan, hogy miként lehet a kutatás-fejlesztési kapacitásokra építve a leginkább kedvező jövőkép elérését elősegíteni, azaz mit kell tenni egyéni, szervezeti, iparági, kormányzati és országos szinten ahhoz, hogy Magyarország a lehető legpozitívabb irányba fejlődhessen. A kutatási terv tehát egy olyan tényfeltáró, előrejelző javaslat-csomagnak tekinthető, amely a mobil-és new media technológiák fejlesztésekkel foglalkozó iparági és akadémiai szereplők széleskörű összefogásán alapul. Magyarország nemzetközi versenypozíciójának megerősítéséhez, a hazai kapacitások és kompetenciák hatékonyabb kihasználásához és a globális gazdasági recesszióval való sikeres szembeforduláshoz elengedhetetlen egy konzisztens és következetes iparági stratégia lefektetése és követése.

A Stratégiai Kutatási Terv elkészült, amelynek széleskörű disszeminációjára 2009 decemberétől kerül sor. A disszemináció célja a tájékoztatás mellett, hogy az MMPlatform minél több partnert mozgósíthasson a stratégia megvalósítása érdekében.

MMPLATFORM HÍREK

Stratégiai Kutatási Terv bemutatása az NKTH-ban

2009. december 2.

A Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform 2009. december 7-én mutatja be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban az elkészült Stratégiai Kutatási Tervét. A közel másfél éves munka eredményeként megszületett az a javaslatcsomag, amely hozzájárulhat Magyarország mobiltechnológiai nagyhatalommá válásához a közép-kelet-európai régióban. Ezúton várunk minden érdeklődőt az eseményre, amelyen az alábbi előadások megtartására kerül sor.

(tovább…)

Elkészült a Stratégiai Kutatási Terv

2009. november 30.

A Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform (MMPlatform) 2008 elején azzal a céllal alakult meg, hogy a mobil- és új média technológiákkal kapcsolatos szegmensek kutatás-fejlesztési és innovációs potenciálját, (világ)piaci pozícióját és versenyképességét erősítse. Mára az MMPlatform a magyarországi infokommunikációs kutatás-fejlesztési potenciál jelentős hányadát lefedő, közel hetven kutató-fejlesztő társaság aktív közreműködésével folytatja tevékenységét. Az MMPlatform elsődleges feladata, hogy elkészítése a mobil- és új média technológiákkal kapcsolatos területek hosszú távú, multidiszciplináris megközelítésű Stratégiai Kutatási Tervét és tevékenysége során pre-kompetitív jellegű kutatás-fejlesztési összefogásokat készítsen elő. Az MMPlatform létrehozatalát a Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai kezdeményezték, működését pedig a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatása segítette elő. (tovább…)

Sajtómegjelenés: “Platformok az ICT jövőjéért” nemzetközi konferencia

2008. szeptember 4.

A Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai által alapított Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform (MMPlatform) 2008. szeptember 4-én nemzetközi konferenciát tartott a “Mobile and Wireless Communication Technology Platform”-mal (eMobility Platform) közösen. A konferencia célja egyrészt az MMPlatform, mint úttörő kezdeményezés küldetésének megismertetése volt az iparági és kutatói szereplőkkel, valamint bevonásuk a hazai közép- és hosszú távú Stratégiai Kutatási Terv elkészítésébe, másrészt Magyarország súlyának növelése az Európai Unió kutatás-fejlesztési tevékenységeiben. (tovább…)

Az új generációs internet jelentheti az Európai Unió jövőjét

2008. szeptember 4.

Álomszerű víziók és hangzatos, ám meglehetősen általános célkitűzések helyett konkrét célokra és cselekvési tervre van szüksége az Európai Uniónak, hogy tíz éven belül a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága lehessen – hangzott el a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform és az eMobility Európai Technológiai Platform által szervezett, “Platformok az ICT jövőjéért” című nemzetközi konferencián. A rendezvényen hazai és az Európai Unió országaiból érkező informatikai és távközlési szakemberek vázolták fel a jövő kutatás-fejlesztési trendjeit, köztük néhány ígéretes hazai kezdeményezéssel. (tovább…)

“Platformok az ICT jövőjéért” nemzetközi konferencia

2008. szeptember 4.

A Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai által alapított Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform (MMPlatform) 2008. szeptember 4-én nemzetközi konferenciát tart a “Mobile and Wireless Communication Technology Platform”-mal (eMobility Platform) közösen. A konferencia célja egyrészt az MMPlatform, mint úttörő kezdeményezés küldetésének megismertetése az iparági és kutatói szereplőkkel, valamint bevonásuk a hazai közép- és hosszú távú Stratégiai Kutatási Terv elkészítésébe, másrészt Magyarország súlyának növelése az Európai Unió kutatás-fejlesztési tevékenységeiben. (tovább…)

“Mobile Life”, avagy 3-5 éves távlatú mobil projektek feltárása

2008. augusztus 7.

A Mobilitás és Multimédia Klaszterben 2008. július 25-én elindult az “M-Life” workshop sorozat, amelynek célja elsősorban 3-5 éves távlatú, mobiltechnológiára épülő, perspektivikus kutatás-fejlesztési projektek feltárása, megvalósítása és ezáltal új piacok teremtése. (tovább…)

Stratégiai Kutatási Terv készítése az MMPlatformban

2008. július 21.

A Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai által alapított Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platformban elkezdődött az iparág hosszú távú Stratégiai Kutatási Tervének előkészítése. A kick-off foglalkozásokon három témában, három különböző időpontban több mint 30 szakértő értékelte ki területük 1-4 éves, valamint 5-15 éves jövőbeli lehetőségeit, illetve jövőt várhatóan befolyásoló tényezőket. (tovább…)

MMPlatform Munkacsoport ülések: kick-off

2008. július 9.

A Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai által alapított Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform megkezdte az iparág hosszú távú Stratégiai Kutatási Tervének előkészítését. Az előkészítés eredményeként 2008. július 11-én, 16-án és 18-án kerül sor az első Munkacsoport ülések megtartására. Az első Munkacsoport ülések célja jövőképek és forgatókönyvek feltárása, valamint technológiai trendelemzések interaktív kiértékelése. (tovább…)

Megalakult a hazai infokommunikációs iparág első Nemzeti Technológiai Platformja

2008. június 11.

Közel 40 infokommunikációs kutató-fejlesztő társaság írta alá 2008. június 11-én a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform létrehozataláról szóló együttműködési szerződést. A Platform létrehozatalát a Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai kezdeményezték, amelynek működéséhez a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal is hozzájárult 36,7 millió forinttal. (tovább…)

Megalakul a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform

2008. június 11.

2008. június 11-én megalakul Magyarország mobiltechnológiákkal foglalkozó első Nemzeti Technológiai Platformja, amelynek küldetése az iparág kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljának, (világ)piaci pozíciójának és versenyképességének erősítése.Előzmények
Az NKTH 2008. március végén támogatásban részesítette a Mobilitás és Multimédia Klaszter klaszter tagjai által alapítandó “Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform” nyílt kezdeményezést, amelynek keretében a Platform tagok elkészíthetik az infokommunikációs iparág kutatás-fejlesztési lehetőségeit meghatározó hosszú távúStratégiai Kutatási Tervet és Megvalósíthatósági Tanulmányt. (tovább…)