Megalakul a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform

2008. június 11.

2008. június 11-én megalakul Magyarország mobiltechnológiákkal foglalkozó első Nemzeti Technológiai Platformja, amelynek küldetése az iparág kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljának, (világ)piaci pozíciójának és versenyképességének erősítése.Előzmények
Az NKTH 2008. március végén támogatásban részesítette a Mobilitás és Multimédia Klaszter klaszter tagjai által alapítandó “Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform” nyílt kezdeményezést, amelynek keretében a Platform tagok elkészíthetik az infokommunikációs iparág kutatás-fejlesztési lehetőségeit meghatározó hosszú távúStratégiai Kutatási Tervet és Megvalósíthatósági Tanulmányt.

Az MMPlatform feladat
A Platform feladat a mobiltechnológiákkal és multimédiás alkalmazásokkal kapcsolatos területek hosszú távú, multidiszciplináris megközelítésű Stratégiai Kutatási Tervének (”Strategic Research Agenda”), valamint az előbbi dokumentumra épülő Megvalósíthatósági Tervnek at elkészítése. A Platform küldetése egyrészt a mobiltechnológiákhoz és multimédiás alkalmazásokhoz kapcsolódó területek meghatározó szereplőinek, valamint az érintett szakpolitikák képviselőinek bevonása a Stratégiai Kutatási Terv, és Megvalósítási Terv kidolgozásába, másrészt Magyarország nemzetközi kutatás-fejlesztési pozíciójának erősítése a releváns európai technológiai platformok munkájában való részvétel által.

A Platform elsődleges outputjai:

  1. Stratégiai Kutatási Terv (”Strategic Research Agenda”),
  2. Megvalósítási Terv.

A Platform másodlagos, addicionális eredményei:

  1. Az iparág meghatározó szereplőinek összefogása a Platform keretében,
  2. Az állami döntéshozók bevonása a stratégiaalkotási folyamatba,
  3. Magyarország képviselete az EU K+F+I előkészítő folyamataiban,
  4. EU-s szintű K+F+I projektek megalapozása.

MMPlatform Alakuló Közgyűlés
A Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform Alakuló Közgyűlésének megtartására 2008. június 11-én 16.00-18.00 között kerül sor.Hozzászólások lezárva.