MMPlatform Munkacsoport ülések: kick-off

2008. július 9.

A Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjai által alapított Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform megkezdte az iparág hosszú távú Stratégiai Kutatási Tervének előkészítését. Az előkészítés eredményeként 2008. július 11-én, 16-án és 18-án kerül sor az első Munkacsoport ülések megtartására. Az első Munkacsoport ülések célja jövőképek és forgatókönyvek feltárása, valamint technológiai trendelemzések interaktív kiértékelése.

Feladat: 
Hosszú távú “Stratégiai Kutatási Terv” elkészítése, amelyben feltárásra kerülnek Magyarország lehetséges kitörési pontjai 2010-2020 között.

Módszertan:
A Stratégiai Kutatási Terv elkészítése a Platform Munkacsoportjaiban történik “technology forecast” módszertani szakértők bevonásával.

Időtáv:
A Stratégiai Kutatási Terv első verziója várhatóan 2008 végéig készül el. Az elkészült részfejezetek az érintett szakminisztériumokkal közösen havonta kerülnek kiértékelésre.

Az első Munkacsoport ülések céljai:

  • Munka- és ütemtervek véglegesítése,
  • Munkacsoport vezetők megválasztása,
  • Rövid- és középtávú kompetenciák, tendenciák feltárása,
  • Az iparág víziójának előkészítése.

Az első Munkacsoport ülések időpontjai és témái:
2008. július 11. – “A broadband infrastruktúra rövid és középtávú fejlődési tendenciái”.
2008. július 16. – “Az ember-gép interfész rövid és középtávú fejlődési tendenciái”.
2008. július 18. – “Mobil alkalmazások rövid és középtávú fejlődési tendenciái”.Hozzászólások lezárva.