Konzultációs napra hívnak

Konzultációs napot szervez a EUROSTARS. A program jelentős növekedési potenciállal rendelkező, K+F tevékenységet végző kkv-k részvételével, nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekteket támogat. Ezek eredményeként két éven belül piacra kerülő innovatív termék, eljárás, szolgáltatás jön majd létre. Folytatás

Kisebb-nagyobb változások a hazai kutatás-fejlesztési (támogatás)politika terén

A hét elején Varga István, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter bejelentette a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács létrehozatalát – részben – az innováció területén szükségesnek tartott szemléletbeli és kulturális váltás megteremtése érdekében. A kilenctagú Tanács célja, hogy az innovációs politikát és a tudománypolitikát összehangolja, és képviselje Magyarországot a nemzetközi színtéren. Folytatás

“Kapcsoljunk magasabb sebességfokozatba!”, avagy az európai IKT-re irányuló kutatás-fejlesztés és innováció stratégiája

A stratégia Európa jelenlegi adottságaiból indul ki, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan erősíthetők meg az IKT-re irányuló kutatási és innovációs törekvések (K+F+I), és hogyan maximalizálható az a hatás, amelyet az ágazat napjaink gazdaságában kifejt. A stratégia az Európai Innovációs Terv előkészületeihez kapcsolódik. Folytatás